Martin Hromádka

Obědárium

video game, 2022

There’s nothing like sitting down to lunch with the family, eating a proper meal, complaining about life or just watching an argument about whether and where to go on holiday. Obědárium is a simple puzzle game in which you basically try to “survive” a family lunch and not upset anyone too much.

Není nad to, sednout si s rodinkou k obědu, pořádně se najíst, postěžovat si na život, vjet si do vlasů nebo jen přihlížet hádce o tom, jestli a kam se pojede na dovolenou. Obědárium je jednoduchá puzzle hra, ve které se zkrátka snažíte „přežít“ rodinný oběd a nikoho příliš nenaštvat.

Play Video